ЭРЭЛТТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

...
Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ
...
БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
...
БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

Шинэ хэрэглэгчийн заавар